Zasiłek pogrzebowy

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota jest stała i wynosi 4000 zł, w pełni wystarcza, by zorganizować standardową i kompleksową uroczystość pogrzebową, a rozliczenie następuje bezpośrednio u nas w firmie.

 

 

 

 

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

  • akt zgonu
  • legitymacja emeryta-rencisty (wydana przez ZUS/KRUS) - emeryt, rencista
  • zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy – osoba pracująca
  • faktura za trumnę (wystawiana przez zakład pogrzebowy)